Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Αγαπητοί συνοδοιπόροι,

 

Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να δεχτείτε να εντάξετε ή να προσπαθήσετε να εντάξετε στο τρόπο ζωής σας τις παρακάτω 13 επισημάνσεις, τότε μπορείτε και να συνεχίσετε.

1. Oι Δημόσιοι υπάλληλοι και γενικά όσοι αμείβονται από τον δημόσιο προϋπολογισμό, θα υποχρεώνονται να δουλέψουν υπέρ του πολίτη, όπως τουλάχιστον ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της υπηρεσίας τους, χωρίς να θεωρούν την εργασία τους είτε ως πάρεργο και μια δεύτερη «μαύρη» εργασία ως την κύρια απασχόλησή των είτε ως μέσο για εκμετάλλευση των πολιτών προς ίδιο όφελος και παράνομο πλουτισμό.

2. Oι Ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα μπορούν να αποκρύψουν μέρος ή το σύνολο από τα εισοδήματά τους, 

3.  Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα υπάλληλοι και εργάτες δεν θα μπορούν ακόμη κι αν το θέλουν να δουλεύουν ανασφάλιστοι ούτε να εισέπρατταν μη φορολογούμενα  «μαύρα» χρήματα στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος.

4. Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούν να «ξεγελούν» τα ασφαλιστικά τους ταμεία, είτε σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεων και υγείας είτε σε θέματα πρόσθετης εργασίας και εισφορών. 

5.  Δεν θα υπήρχε αναγκαιότητα αλλά ούτε και δυνατότητα ύπαρξης «γρηγορόσημου», «φακελάκι» και κάθε άλλο είδους «μαύρης» παροχής, προερχόμενης από την εκμετάλλευση του αξιώματος δημόσιων ή ιδιωτικών λειτουργών προς ίδιον όφελος και εις βάρος των πολιτών, 

6.  Δεν θα μπορούν οι εργοδότες να «ιδιοποιούνται» τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ούτε και να εκβιάζουν τους εργαζόμενους με αναίτια απόλυση, 

7.  Δεν θα μπορούν οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες τους,

8.  Δεν θα μπορούν οι τραπεζίτες να εκμεταλλεύονται τα «όνειρα» και τις αδυναμίες των πολιτών, ούτε να «κερδοσκοπούν» με τα χρήματα των αποταμιευτών εις βάρος της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης του τόπου, 

9.  Δεν θα μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να οδηγεί τους νέους σε αδιέξοδα, πριν καλά-καλά ξεκινήσουν την ζωή τους, 

10. Δεν θα μπορούν οι νέοι να  δημιουργούν αδιέξοδα στην πορεία της κοινωνίας, 

11. Δεν θα μπορούν οι κάθε βαθμίδας «δάσκαλοι» να εκμεταλλεύονται και να δημιουργούν αβεβαιότητα στους σπουδαστές για ίδιον όφελος, 

12. Δεν θα μπορεί η κάθε είδους «θρησκεία» να προκαλεί ή και να εκμεταλλεύεται το σύνολο ή μέρος των πολιτών, δημιουργώντας μέσα από το «δόγμα της» τα στοιχεία μιας εφήμερης ζωής, χωρίς ουσία, χωρίς αύριο, 

13. Δεν θα μπορεί το Κράτος - Πολιτεία να αδιαφορεί στα βασικά δομικά προβλήματα των πολιτών, όπως στο δικαίωμα για εργασία, στο δικαίωμα για  μόρφωση, στο δικαίωμα για υγεία, στο δικαίωμα για λόγο, στο δικαίωμα για δίκαιο, στο δικαίωμα για ελευθερία και δημοκρατία, στο δικαίωμα για μια ανθρώπινη αξιοπρεπή ζωή. 

 

Εάν λοιπόν αποφασίσετε να συνεχίσετε, σημαίνει ότι τουλάχιστον έχετε την διάθεση να προσπαθήσετε να αλλάξετε, να αποδεχτείτε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης και να εντάξετε τελικά στο τρόπο ζωής σας τις πιο πάνω  επισημάνσεις βοηθώντας ενεργά την πατρίδα μας να υπάρχει ελεύθερη και τους απογόνους μας να ζουν ελεύθερα. 

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Προυποθεσεισ εφαρμογησ

«Το μεν σώμα πρόθυμο η δε ψυχή ασθενής»