Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Αγαπητοί συνοδοιπόροι,

 
Βασικό σημείο αναφοράς της «Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας» είναι οι Αρχές και οι Βασικές της Λειτουργίες να αφορούν το σύνολο του Κυρίαρχου και Ελεύθερου Ελληνικού Λαού.

 

Προοίμιο του ισχύοντος Συντάγματος είναι η πρόταση «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Είναι μια πρόταση που μπορεί ναι μεν να με εκφράζει προσωπικά και να είναι σύμφωνη με τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, αλλά δεν μπορεί να εκφράζει το σύνολο του Κυρίαρχου και Ελεύθερου Ελληνικού Λαού. Οι διατάξεις του Συντάγματος πρέπει να εκφράζουν πρωτίστως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ΟΛΩΝ των Ελλήνων Πολιτών, των απανταχού υφιστάμενων αλλά και όλων των άλλων των αισθανόμενων ως Έλληνες, όλων αποτελούντων το Ελληνικό Έθνος, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπολοίπων οι οποίοι κάνοντας χρήση του ευεργετήματος που τους παρέχει ο Ελληνικός Λαός, διαμένουν για εργασία ή αναψυχή εντός της Χώρας ή διέρχονται ελεύθερα από αυτήν. Ως εκ τούτου όλες οι διατάξεις του προτεινόμενου Συντάγματος πρέπει να είναι και είναι γραμμένες εξ ονόματος ΟΛΟΥ του Ελληνικού Λαού και για λογαριασμό του, καθώς μόνο αυτός μπορεί να τις εγκρίνει αλλά και να δεσμευτεί ουσιαστικά ότι θα τις εφαρμόσει.

 

Από το προτεινόμενο Σύνταγμα

 

Προοίμιο Συντάγματος 


Εξ ονόματος των απανταχού ευρισκόμενων Ελλήνων Πολιτών οι οποίοι και απαρτίζουν το σύνολο του Κυρίαρχου και Ελεύθερου Ελληνικού Λαού αλλά και των υπολοίπων και απανταχού ευρισκόμενων και αισθανόμενων Ελλήνων, όλων αποτελούντων το Ελληνικό Έθνος.

 

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Προοιμιο του συνταγματοσ

Της ελευθερησ ελληνικησ πολιτειασ

Σημ. Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος θα το βρείτε στο βιβλίο «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία»