Μορφη και βασικεσ λειτουργιεσ

Της ελευθερησ ελληνικησ πολιτειασ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

(Από το προτεινόμενο Σύνταγμα)

Άρθρο 1

 

1) Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι η “Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία” με τον όρο της οποίας δηλώνεται η υπό του Ελληνικού Λαού και μόνο υφιστάμενη και λειτουργούσα Ελεύθερη, Προεδρευόμενη, Κοινοβουλευτική, πλήρως Αντιπροσωπευτική, απόλυτα Δικαιοκρατούμενη και Κοινωνική Πολιτεία. 

2) Θεμέλιο τoυ πολιτεύματος είναι η με την ηθική και ουσιαστική υποστήριξη των αποτελούντων το Ελληνικό Έθνος, αδιαμφισβήτητη, απόλυτη, ελεύθερη και ουσιαστική κυριαρχία του συνόλου των Ελλήνων Πολιτών που απαρτίζουν τον Κυρίαρχο Ελληνικό Λαό της Χώρας. 

3)  Όλη η δύναμη, οι αρμοδιότητες και οι εξουσιοδοτήσεις για την χωρίς βία, ομαλή και δίκαιη άσκηση των λειτουργιών της «Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας» (Πολιτεία) πηγάζουν χωρίς περιορισμούς από τις με ελεύθερη βούληση ενέργειες του Συνόλου του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, υπάρχουν υπέρ αυτού και των υπολοίπων και απανταχού ευρισκόμενων και αισθανόμενων Ελλήνων, όλων αποτελούντων το Ελληνικό Έθνος, ασκούνται δε αποκλειστικά όπως ορίζει τo παρών Σύνταγμα. 

4) Η Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία στηρίζεται αφενός στην αρχή της απόλυτης διάκρισης των λειτουργιών της, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 5-12 του παρόντος άρθρου και αφετέρου στην δυνατότητα των μελών αυτών να συνθέτουν και να λαμβάνουν, μέσα από κοινές επιτροπές, αποφάσεις για τους τρόπους και τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τον ενδελεχή έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων της Ελεύθερης Ελληνική Πολιτείας ή ακόμη και την ομόφωνη και χωρίς περιορισμούς αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν την ίδια τη λειτουργία τους.  

5)  Κυρίαρχο όργανο είναι το σύνολο των Ελλήνων Πολιτών συνεπικουρούμενου από τους νομίμως εκλεγέντας αντιπρόσωπους της Ελληνικής Ομογένειας. Ανώτατο λειτουργικό όργανο της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας είναι η Γενική Συνέλευση αυτής, Πρόεδρος δε αυτής και πρώτος στην τάξη μεταξύ ίσων, ενεργώντας ως Ανώτατος Εκπρόσωπος της και προϊστάμενος της Εποπτεύουσας Λειτουργίας είναι ο Πρόεδρος της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας.

6) Η Εποπτεύουσα Λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας συνεπικουρούμενου από το γραφείο και τις υπηρεσίες της Προεδρίας τόσο προς τη κεντρική διοίκηση της πολιτείας όσο και σε επίπεδο Αμφικτιονίας δια του Υπηρεσιακού Αναπληρωτή της Προεδρίας της Πολιτείας. 

7)  Η Νομοθετική Λειτουργία για θέματα που αφορούν το σύνολο της Χώρας ασκείται από το Εθνικό Νομοθετικό Σώμα ενώ για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ασκείται από τα μέλη των Νομοθετικών Σωμάτων των Αμφικτιονιών.

8)  Η Εκτελεστική Λειτουργία για θέματα που αφορούν το σύνολο της Χώρας ασκείται  από το Κυβερνητικό Συμβούλιο (Κυβέρνηση) στο οποίο προεδρεύει ο Κυβερνήτης-Ηγέτης, ενώ για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε Αμφικτιονίας στο οποίο προεδρεύει ο Διοικητής της.

9)  Η Δικαστική Λειτουργία ασκείται σε επίπεδο Αμφικτιονιών από το σύνολο των μελών της Ελληνικής Δικαιοσύνης και δη από το σύνολο των δικαστικών λειτουργών των δύο βαθμών δικαιοδοσίας καθώς και από τα μέλη του Ανώτατου Εθνικού Δικαστηρίου, με σκοπό την προστασία των διοικουμένων από τους διοικούντες και την ουσιαστική εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εξ ονόματος και εκτελούνται στο όνομα τού Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού.                 

                           (συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

 

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση