Προτεινομενεσ αλλαγεσ

στην ελευθερη ελληνικη πολιτεια

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Αγαπητοί συνοδοιπόροι,

 

Στο προτεινόμενο Σύνταγμα τα πάντα είναι ευδιάκριτα. Από το

πρώτο του κιόλας άρθρο ξεκαθαρίζει το τι πρεσβεύει και ποια

είναι η δομή του νέου πολιτεύματος

· Πραγματική και πλήρης Διάκριση των Λειτουργιών

· Ουσιαστική Αποκέντρωση (Τέλος στο “κράτος των Αθηνών”)

· Εκλογική Απεξάρτηση των εκπροσώπων της Εκτελεστικής Λειτουργίας από τους εκπροσώπους της Νομοθετικής Λειτουργίας.

· Εκλογή Προέδρου της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας από την Γενική Συνέλευση της Πολιτείας με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των ομογενών.

· Η δημιουργία και κατοχύρωση της Κοινωνικής Λειτουργίας ως μίας  των Συνταγματικών Λειτουργιών της Πολιτείας.

· Η καθιέρωση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας.

· Η αναγνώριση της «Λευκής Ψήφου»  (άρθρο 52 παράγραφος 3) ως ψήφος διαμαρτυρίας με την οποία ο ψηφοφόρος δηλώνει ότι δεν αποδέχεται κανέναν από τους υποψήφιους.

· Πλήρης ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών.

· Ο ρόλος του Στρατού στην Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία.

· Ο Τομέας της Δικαιοσύνης

· Οι Τομείς Εργασίας και Συνδικαλισμού.

· Ο Τομέας της Εκπαίδευσης

· Ο Τομέας των Εκκλησιών