Συνταγματικη Προστασια της

ελευθερησ ελληνικησ πολιτειασ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

 

Η ύπαρξη μιας πραγματικής Δημοκρατίας την οποία ονομάζω «Ελεύθερη Πολιτεία» πρέπει να στηρίζει την ύπαρξή της στη λειτουργία των θεσμών της και στο Σύνταγμα που την διέπει. Μια «Ελεύθερη Πολιτεία» δεν έχει ανάγκη επαναστάσεων και γενικά προσπάθειας για βίαιη κατάλυση του πολιτεύματος.

 

Από το προτεινόμενο Σύνταγμα για την προστασία του πολιτεύματος.

 

ΤΜΗΜΑ Δ':

Ακροτελεύτια διάταξη

 

Άρθρο 120

 

Παράγραφος 5.

 

Η Ελληνική Πολιτεία δικαίω ουδέποτε καταλύεται,

ενώ δεν δημιουργεί δίκαιο η με οποιοδήποτε τρόπο,

λόγο, ουσία ή έννοια οιουδήποτε τύπου τελικώς

επικρατήσασα “επανάσταση”, ή επιβολή δικτατορίας,

ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όνομα ή έννοια βίαιη

κατάλυση της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας.

 

Σημ. Το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος θα το βρείτε στο βιβλίο «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία»